Združenie technických a športových činností SR, stredisko